Menu

Garantie bepaling

Rolluikentechniek heeft bij de fabricage van haar producten de grootste
nauwkeurigheid betracht. Mochten zich desondanks binnen 5 jaar na
aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of
constructiefouten, zal Rolluikentechniek de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen. De fabrieksgarantie is alleen geldig indien de montage door een erkende installateur is uitgevoerd en er sprake is geweest van vakkundige plaatsing. Rolluikentechniek levert haar producten alleen aan wederverkopers en niet rechtstreeks aan de consument. Te vervangen materialen worden
zodoende te allen tijde ter beschikking gesteld aan de wederverkoper.

Bel mij terug

Vul hier uw telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug

Offerte aanvragen

Vraag hier direct uw persoonlijke offerte aan. Onze professionals staan voor u klaar! Vraag aan

Garantiebepalingen:

– Garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vernieuwen van defecte onderdelen;
– Omvat niet de vervanging van zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten;
– Verplichtingen van Rolluikentechniek geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst;
– Rolluikentechniek behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in haar producten;
– Alle transacties met onze wederverkopers geschieden volgens de voorwaarden van de Metaalunie;
– Geringe kleurafwijkingen kunnen voorkomen aangezien bestelde kleuren op nummer worden gedraaid of op basis van een bestaande kleurstaal worden nagemaakt;
– De laklaag is niet bestand tegen het inwerken van sterke chemicaliën en/of bewerking met een scherp voorwerp.
– Kleurverlies kan optreden aangezien kleuren verweren onder invloed van meer of minder UV-belasting (zonlicht).


De garantie vervalt bij gebreken die het gevolg zijn van:

– Normale slijtage;
– Onoordeelkundig gebruik;
– Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet erkende installateur;
– Ondeugdelijke montage.

 

Wederpartij kan geen ander recht aan de garantie ontlenen dan hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van gevolgschade, welke dan ook, door gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wederpartij vrijwaart ons tegen alle gevolgen van andere aanspraak van zijn afnemers.

 

Deze garantiebepalingen zijn alleen geldig als de complete fabrieksgarantie retourfactuur is ingevuld en tevens voorzien van handtekening van de klant per post is opgestuurd naar Rolluikentechniek te Loosdrecht.